BIM Adviseur

Helpt u met al uw BIM vragen

BIM voor Facility- & Asset Management

De grootste impact heeft BIM op de langste fase van de levenscyclus van een bouwwerk, de gebruiksfase. Helaas wordt de ketensamenwerking in de bouw vaak nog geknipt. De grootste knip van het proces bevindt zich tussen het moment van realisatie en gebruik.

In geval van BIM leert de ervaring dat de BIM beslissingen op dat moment niet meer terug te draaien zijn. Of er moeten kosten gemaakt worden om BIM alsnog geschikt te maken voor de gebruiksfase of de reeds gekozen BIM data brengen beperkingen met zich mee. De belangrijkste onderdeel, wat vaak vergeten wordt, is dat een AIM (Asset Information Model) niet dezelfde model is als je PIM (Project Information Model - dit is het model dat je maakt tijdens het ontwerpfase). 

Om dit te voorkomen, adviseer ik over deze onderwerpen vanaf de ontwikkelingsfase en maken wij samen (met alle betrokken stakeholders) de benodigde plan van aanpak om hierop in te kunnen spelen, en de basis specificatie waaran het AIM (Asset Information Model) uiteindelijk moet voldoen. 

Desktop Site